Kurs

På TkRogaland arrangeres det jevnlig faglige kurs med ulike tema. Tannhelsepersonell fra både privat og offentlig tannhelsetjeneste, samt andre med interesse inviteres til å delta. Det oppgis for hvert enkelt kurs om hvor mange timer de teller i NTFs etterutdanningssystem for tannleger.

Seminarene holdes i Kompetansesenterets lokaler i Torgveien 21 inngang A i Stavanger.

Påmelding via påmeldingslinkene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til klinikkleder Inken Reichhelm eller distriktskoordinator Berit Aase Pettersen.