Tannskader og kjeveortopedisk behandling. Et kvalitetssikringsprosjekt

Tannskader er utbredt og har en tendens til å forekomme i ung alder. Tannskader kan variere i alvorlighetsgrad fra mindre skader til mer kompliserte skader med omfattende tap av tenner og støttevev. Dette kan føre til interferens med normal okklusjon.. Betydningen av henvisningsrutiner til kjeveortoped fra den offentlige tannhelsetjenesten er avgjørende for prognosen av tannskader.

Om prosjektet:

Dette prosjektet har følgende mål:

  • Å gi retrospektiv informasjon om henvisningsrutiner til kjeveortoped blant offentlige tannleger for pasienter som har opplevd tannskade, samt å vurdere disse rutinene i en kjeveortopedisk populasjon.
  • Å vurdere forekomst av komplikasoner (apikal rotresorpsjon , grad av pulpaobliterasjon og mulig pulpanekrose) etter kjeveortopedisk behandling av tenner med tannskade sammenlignet med tenner uten tannskade i henhold til protokoller som brukes i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest Bergen og Stavanger

Denne historiske prospektive kohortstudien vil gjennomføres ved gjennomgang av tannhelsejournaler til alle kjeveortopediske pasienter (sensusstudie) behandlet i løpet av 2001-2018 av kjeveortopeder ansatt ved Tannhelse-tjenestens kompetansesenter Vest Hordaland/Rogaland.


Prosjektleder: Dorina Sula Thelen (kjeveortoped, Tk-Vestland)

Prosjekteier: Tk-Vestland

Prosjektdeltakere fra TkRogaland: Ingrid Gramstad