Tannpleier

Tannpleieren er utdannet til å arbeide forebyggende og skape en bevissthet omkring verdien av god tannhelse.

Tannpleierne her på kompetansesenteret inngår i tverrfaglige team. Tannpleieren bidrar i behandling og behandlingsplanlegging av forskjellige typer spesialistkasus, særlig med fokus på forebyggende tannbehandling og gingivale forhold. Tannpleier blir derfor ofte brukt både før, under og etter de ulike typer pasientbehandling. Sammen med pasienten vil tannpleieren lage en plan for hvordan tannhelsen kan ivaretas best mulig og kunne behandle tannkjøttsykdom. Hos oss jobber for tiden tannpleieren i team pedodonti (barnetannpleie), kjeveortopedi, periodonti, protetikk, TOO odontofobiteam, kjeve og ansiktsradiologi og har samarbeid med SUS og Haukeland sykehus.

Behandling tannpleieren kan tilby:

 • Undersøke tenner, tannkjøtt og munnhule
 • Ta røntgenbilder
 • Fjerne tannstein, bakteriebelegg og misfarging
 • Sette bedøvelse
 • Behandle tannkjøttsykdom
 • Gi fluorveiledning og behandling
 • Observere og vurdere munnhulelidelser
 • Pusse fyllinger
 • Gi informasjon og veiledning for å oppnå best mulig tannhelse
 • Gi ernæringsmessige råd
 • Motivere og informere om røyk- og snusslutt
 • Informere om tannhelseutfordringer ved ulike kroniske sykdommer og lidelser

Tannpleieren kan også jobbe innenfor ulike spesialistområder:

 • Kjeveortopedi
 • Periodonti
 • Pedodonti
 • Protetikk
 • Oral kirurgi, enkle etterkontroller eks ta sting ol.
 • Odontofobiteam TOO
 • Kjeve og ansiktsradiologi
 • Ulike avdelinger på sykehus, eks øre-nese-hals

Utdanning:

Tannpleierutdanningen er et treårig bachelorprogram ved universitet og høgskole.

Det er også tannpleiere som har ulike etter- og videreutdanninger, samt masterutdanning.