Kartlegging av erosjoner i Rogaland

Resultatet er publisert i Acta Odontologica Scandinavica og brukt i en ph.d. avhandling ved UiO.

I 2012 deltok fire offentlige tannklinikker i prosjektet. Målet var å undersøke forekomsten av erosjoner blant 16-18 åringer i Rogaland. Klinikkene Sandnes, Sola, Sandeid og Haugesund undersøkte tilsammen 795 pasienter. Resultatet av undersøkelsen er publisert i Acta Odontologica Scandinavica, og ble senere bruk i en avhandling for graden ph.d. ved UiO.

Dette er et samarbeid mellom Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og TkVest/Rogaland. Forskningskoordinator Trond Storesund er biveileder. Målene er:

  1. Å tallfeste forekomsten av erosjoner blant 16-18 åringer i Rogaland.
  2. Å undersøke om erosjoner oppstår i sammenheng med andre tilstander som karies.
  3. Å undersøke om erosjoner er genetisk betinget.

Resultatene fra undersøkelsen viste at 59 % av ungdommene hadde syreskader på tennene. Disse var hovedsaklig skader på emaljen. Overkjeveincisivers palatinalflater og okklusalflatene på underkjevens seksere var oftest affisert. Gutter hadde oftere syreskader enn jenter. Det var ingen sammenheng mellom syreskader og kariesaktivitet, eller sosioøkonomisk bakgrunn.

Les hele artikkelen og mer detaljer gjennom Helsebiblioteket.

Jenny Søvik forsvarte i 2015 sin avhandling for graden ph.d. på dette arbeidet

Stipendiat Jenny Søvik UiO Forskningskoordinator Trond Storesund