Kjeveortopedi - tannregulering

Overbitt - underbitt - kryssbitt - saksebitt - åpent bitt - bøyle - plate - strikk - streng

Hva gjør en kjeveortoped?

Kjeveortopedi er en spesialitet innenfor tannlegeyrket.

Fagfeltet fokuserer på bittavvik, tannstillingsfeil og vekst. Pasientgruppene er barn, ungdommer og voksne. Behandlingsmetoden er avhengig av bl.a. bittavviks alvorlighetsgrad og pasientens alder. Oftest får pasienten en fast apparatur, men i noen tilfeller begynner behandlingen med en avtakbar plate. Mål med behandlingen er å bedre estetikk og funksjon.

I spesielle tilfeller er det behov for tverrfaglig behandlingsplanlegging. Det betyr at kjeveortopedi er et ledd av hele behandlingen og at behandlingen avsluttes oftest med hjelp av kroner eller broer (fast protetikk). Her brukes begrep «preprotetisk kjeveortopedi». Disse tilfellene blir ofte drøftet i forbindelse med eksperttjenesten.

Før kjeveortopedisk behandling

Ved førstegangskonsultasjon tas nødvendig dokumentasjon i form av røntgenbilder, studiemodeller og kliniske fotos. Disse hjelpemidlene er en forutsetning for å kunne lage en god behandlingsplan. Trygderefusjon gis til kjeveortopediske behandlinger med funksjonelt behandlingsbehov. Refusjonsgraden varierer mellom 40 og 100%. Kun ren estetiske behandlinger må betales selv.

Søskenmoderasjon gis fra barn nummer to, og om refusjon skal gis må behandling starte innen fylte 20 år.

Under kjeveortopedisk behandling

En forutsetning for en vellykket kjeveortopedisk behandling er god tannhygiene. Renhold av munn og tenner er mer utfordrende og krevende under kjeveortopedisk behandlingen enn ellers. En konsekvens av ikke-optimal tannhygiene kan være tannmisfarginger i bl. a. synlige områder og hull i tennene.

En kjeveortopedisk behandling tar vanligvis 1,5 – 2 år, men dette kan variere, alt etter bittavvik. I mer utfordrende tilfeller kan det være en mulighet å dele opp behandlingen i flere perioder.

Etter kjeveortopedisk behandling

Etter avsluttet behandling stabiliseres ofte tennene med plater og/eller tynne metalltråder (retainer) som limes bak tennene i over- og underkjevens front. Spesialisten opplyser hvor ofte og hvor lenge retensjonshjelpemidler skal brukes. Formål av retensjonsmidler er å sikre at tennene ikke flytter seg tilbake.

Pasientene blir jevnlig innkalt til etterkontroller.

Relatert informasjon

Tannstillingsfeil
Tannregulering