E-læringsverktøy for helsepersonell: oral helse hos sykehjemspasienter

I samarbeid med USHT Rogaland og UiS v/NettOp har forskningsavdelingen ved TKRog utviklet en informativ film som skal bidra til å øke kunnskap om oral helse hos sykehjemspasienter. Filmen henvender seg til sykepleiere og helsefagarbeidere, og vektlegger forskningsbaserte tiltak som kan brukes når man utfører munnstell på pasienter med demens.