Smerte og placebo

Har informasjon betydning for opplevelse av smerter under tannbehandling?

Målene med studien var å undersøke om utvidet informasjon i forkant av tannbehandling kan gi lavere smerteopplevelse. Samtidig vil en se om negative emosjoner og høy smertefrykt vil gi økt stress og smerte under tannbehandling, og om forventninger som skapes ved utvidet informasjon vil holde seg over tid.

Prosjektet var i samarbeid med Psykologisk institutt NTNU.