Velkommen til TkRogaland sine nettsider

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRogaland) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre, opprettet og finansiert av Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har en forskningsavdeling, en spesialisttannklinikk i Stavanger og en spesialisttannklinikk i Haugesund.

Kurs 2023

Kursoversikt 2023

Tid: Her finner du en oversikt over kursene som holdes i inneværende år. Kursoversikten oppdateres fortløpende.

2.2.2023: DEN SINTE PASIENTEN - Lone Viste (Master i ...

Tid: Foredraget handler om aggresjonsforståelse, forebygging og deeskalering, Hva med oss selv? Forståelse av aggresjon og vold som fenomen og mestringsstrategi, kan gi et bedre utgangspunkt for empati og gode holdninger. Videre gir det retning for både forebygging, deeskalering og håndtering.

Se alle

Publikasjoner

Se alle

Aktuelt

Se alle