Velkommen til TkRog sine nye nettsider

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRog) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre, opprettet og finansiering av Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling.

Kurs 2020

Kurs 2020

Tid: På Tannhelse Rogaland sitt kompetansesenter i Stavanger arrangeres det jevnlig faglige kurs med varierende tema. Tannhelsepersonell fra både privat og offentlig tannhelsetjeneste samt andre med interesse inviteres til å delta. Kursene gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem for tannleger.

Se alle

Publikasjoner

Se alle

Aktuelt

Se alle