Velkommen til TkRogaland sine nettsider

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRogaland) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre, opprettet og finansiert av Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har en forskningsavdeling, en spesialisttannklinikk i Stavanger og en spesialisttannklinikk i Haugesund.

Kurs 2024

Kursoversikt 2024

Tid: Her finner du en oversikt over kursene som holdes i inneværende år. Kursoversikten oppdateres fortløpende.

Se alle

Publikasjoner

Se alle

Aktuelt

Se alle