Velkommen til TkRogaland sine nettsider

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRogaland) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre, opprettet og finansiert av Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har en forskningsavdeling, en spesialisttannklinikk i Stavanger og en spesialisttannklinikk i Haugesund.

Kurs 2024

Kursoversikt 2024

Tid: Her finner du en oversikt over kursene som holdes i inneværende år. Kursoversikten oppdateres fortløpende.

30.01.2024 Ernæringsbehandling ved redusert oral helse - ...

Tid: Velkommen til kurs om ernæringsbehandling ved redusert oral helse! Foredraget vil vise til flere relevante tilfeller som sier noe om hvor viktig munnhulen er for ernæringsbehandling og videre prognose. Det viser seg at tannlegen og teamet på en tannklinikk ofte kan være helt essensielle for veien videre innen ernæringsbehandling. Å tenke munnhelse og ernæring sammen er en kraftig synergi.

Se alle

Publikasjoner

Se alle

Aktuelt

Se alle