Velkommen til TkRog sine nye nettsider

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRog) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre, opprettet og finansiering av Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling.

Publikasjoner

Se alle

Aktuelt

TkRog-prosjekt omtales i Tidene

TkRog og en rekke samarbeidspartnere arbeider for utvikling av et tannimplantatregister. Prosjektet er nå omtale i Tannlege tidene

Se alle