Velkommen til TkRogaland sine nettsider

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRogaland) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre, opprettet og finansiert av Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har en forskningsavdeling, en spesialisttannklinikk i Stavanger og en spesialisttannklinikk i Haugesund.

Kurs 2024

Kursoversikt 2024

Tid: Her finner du en oversikt over kursene som holdes i inneværende år. Kursoversikten oppdateres fortløpende.

06.03.2024 Faglig påfyll om TOO

Tid: Hvordan få tak i pasientens perspektiv? Hvordan er det med kostnadsoverslag? Hvilke faglige problemstillinger møter vi, og hvordan møter vi disse? Velkommen til faglig påfyll for TOO tannbehandlerteam og andre interesserte

Se alle

Publikasjoner

Se alle

Aktuelt

Se alle