Eksperttjeneste

  • Eksperttjenesten er en tverrfaglig diskusjonsgruppe (etablert i 2016) som behandler kompliserte pasientkasus hvor det er behov for tverrfaglig utredning og behandlingsplanlegging.
  • Også private tannlegespesialister er invitert til å delta.
  • En del av pasientkasusene hører til i gruppen sjeldne medisinske tilstander, og det er ofte samarbeid med TAKO-senteret i Oslo og Stavanger Universitetssjukehus angående denne type pasienter.