Kvalitetsutviklingsprosjekt

12 pasienter er behandlet med eksponeringsterapi som har elementer fra kognitiv adferdsterapi.

12 pasienter mellom 6 og 53 år er behandlet med eksponeringsterapi med elementer fra kognitiv adferdsterapi.

Samtlige pasienter hadde behandlingsvegring/angst for tannbehandling som hovedsymptom. Alle fikk en relasjonsbyggende samtale med kartlegging av angstutløsende stimuli (injeksjon, boring, ekstraksjon) og angstsymptomene på det kroppslige, følelsesmessige, kognitive og atferdsmessige planet. De fikk videre opplæring og informasjon om angst og eksponering.

Av de 12 pasientene har 7 pasienter fått gjennomført nødvendig tannbehandling etter gjennomført eksponering. 1 har fått gjennomført behandling med oral sedasjon, 3 falt ut av ulike grunner og 1 er fortsatt under eksponeringsterapi. Pasientene hadde 3-5 avtaler før behandling kunne utføres.

Tannlege Bettina Schwenk

Etter behandlers vurdering er det kombinasjonen av god relasjon til behandleren og eksponeringsterapi som gir vellykket behandling. Metodens verdi er avhengig av om behandlingsresultatene oppnådd hos henvisningsmottaker, lar seg overføre ved framtidige behandlinger hos egen tannlege.

Behandlingen er gjennomført av tannlege Bettina Schwenk som også er en del av TOO-teamet på Sandnes.