Forskning

Det overordnede målet er å drive oral helserelatert forskning for å bringe fram ny kunnskap til nytte for tannhelsetjenesten innen forebygging, diagnostikk, behandling og innovasjon. Forskningen ved avdelingen er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom overføringer til kompetansesenteret.