Master i helsefremmende arbeid

Prosjektet ønsket å undersøke hvordan innsatte i norsk fengsel opplevde å få tak i, forstå og vurdere helseinformasjon og oral helseinformasjon i relasjon til eigen opplevde helse og oral helse.

Om prosjektet:

Helsekompetanse er evnen en har til å få tak i, forstå, vurdere og bruke helseinformasjon til å ta valg for egen helse. Helsekompetanse kan ha en stor effekt på utjevning av sosiale ulikheter i helse, graden en har av helsekompetanse kan påvirke helsa mer enn inntekt, utdanningsnivå, etnisitet og arbeidssituasjon. Det er funnet en sammenheng mellom lav helsekompetanse og dårlig periodontal tannhelse, samt det å ikke møte til time på tannklinikken. 33% av den generelle voksen befolkningen i Norge har lav helsekompetanse. Vi vet lite om hvordan innsatte i Norge sin helsekompetanse er, men studier fra England og Canada viser lav helsekompetanse hos innsatte i fengsel. En studie gjennomført av Tannhelse Rogaland i Stavanger fengsel i 2018 (Evensen, Bull og Ness, 2020), viste at flere innsatte manglet grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom oral helse, kosthold og hygiene.

I denne masteroppgaven ble det gjennomført intervju med tolv innsatte i norsk fengsel for å undersøke hvordan innsatte i norsk fengsel opplevde å få tak i, forstå og vurdere helseinformasjon og oral helseinformasjon i relasjon til eigen opplevde helse og oral helse.


Prosjektleder og mastergradsstudent: Kathrine Høyvik Bergum (tannpleier, THR)

Prosjekteier: Tannhelsetjenestes kompetansesenter Rogaland (TkRogaland)

Universitet: Master i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Hovedveileder: Torill Helene Tveito, (Professor, USN)

Bi-veileder: Vibeke Hervik Bull (ph.d., forskningsleder, TkRogaland), Linda Stein (ph.d., førsteamanuensis Universitetet i Tromsø (UiT))

Øvrige prosjektdeltakere fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland: K. Evensen, ph.d./psykologspesialist

Samarbeidspartnere: Tannhelse Rogaland, Kriminalomsorga, Stavanger fengsel