Tilpasset tilvenning til tannundersøkelse for barn med autismespekterdiagnoser (ASD)

Formålet med prosjektet var å utvikle en protokoll for tilvenning til tannundersøkelse rettet mot barn med autismespekterdiagnoser.

Bakgrunn for prosjektet

Flere studier både blant barn og voksne med autismespekterforstyrrelser (ASF) viser at mange synes det er utfordrende å gå til tannlegen og få tannundersøkelse og -behandling. Foreldre og tannhelsepersonell rapporterer om mangel på samarbeid mellom pasient og tannbehandler, og vanskeligheter med å få utført fullstendig undersøkelse. Barn med ASF har også ofte angstdiagnoser (f.eks. tannbehandlingsangst) og kan i tillegg være sensitive overfor ytre miljøfaktorer som lys, lyd, smak etc. noe som gjør tannlegebesøket enda vanskeligere og kan resultere i utagerende og unnvikende adferd. Jevnlig tannundersøkelse er viktig for å kunne oppdage og behandle skadelige forhold i munnen og god oral helse er viktig for opprettholdelse av god generell helse og livskvalitet. Undersøkelser viser at informasjon og kompetanse, blant behandlere, om den tilretteleggingen som barn med ASF kan ha behov for ofte er varierende.

Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog) ønsker vi å utvikle en protokoll for persontilpasset tilvenning til tannundersøkelse rettet mot barn med ASF. Vi vil benytte oss av teknikkene «tell-show-do» (fortelle hvorfor og hva man skal gjøre - vise hvordan man gjør det - utføre handling) og gradvis eksponeringsterapi. I tillegg vil vi benytte virkemidler som utlån av utstyr, sosiale historier og små videoklipp av prosedyrene til forberedelser før undersøkelse og bildestøtte til de som trenger det under tannundersøkelsen.

Målet med prosjektet er å gi barna en bedre opplevelse av tannlegebesøket og undersøkelsen og bedre samarbeid (kooperasjon) mellom barnet og tannhelsepersonell. Vi ønsker også at protokoller og verktøy som utvikles i løpet av prosjektet skal kunne komme til nytte for behandlere ved lokale tannklinikker.

Resultater og konklusjon

Fjorten barn (82 %) fullførte tannundersøkelsen. Sammenlignet med tidligere prestasjoner rapportert av omsorgspersonene, fullførte et økt antall barn undersøkelsen med speil og sonde og var i stand til å ta et røntgenbilde med god etterlevelse etter tilvenningsprogrammet. Registreringen av samarbeid (Frankl-score) under hver økt indikerte varierende progresjonsrater. Videre påvirket ikke bytte av tannlege gjennomføring, og de fleste barn viste et lignende nivå av samarbeid mot tannundersøkelsen ett år senere. Videre fremhevet skolepersonell behovet for forberedelser som kan lette kontroll og viktigheten av å imøtekomme individuelle behov.

En individualisert tilnærming som kombinerer forberedelser og atferdsmetoder i nært samarbeid med skolepersonell kan øke samarbeidet under en tannundersøkelse hos barn med ASF.

Artikkelen finner du her.


Prosjektleder: Lene Myhren (ph.d, forskningskoordinator/forsker, TkRog)

Prosjekteier: TkRog

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRog/THR: Andrzej Adam Pawlowski (pedodontist, TkRog), Anke Schwob (tannlege, THR), Vibeke Hervik Bull (ph.d., forskningsleder, TkRog)

Samarbeidspartnere: Eiganes skole (STOLT-avdeling)