Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRogaland) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. De odontologiske kompetansesentrene skal være regionale kompetansemiljø som skal være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkRogaland har en forskningsavdeling, en spesialisttannklinikk i Stavanger og en spesialisttannklinikk i Haugesund

Oppgavene til kompetansesenteret er:

  • være henvisningsinstans
  • øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell, samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen
  • drive forskning i samarbeid med ulike fagmiljøer og bidra til faglig utvikling i den offentlige tannhelsetjenesten og i privat sektor
  • tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning i samarbeid med odontologiske læresteder
  • bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i regionen