Pedodonti - barnetannpleie

Traumer - mineraliseringsforstyrrelser - agenesier - odontofobi - angst - vegring

Oppgaver til spesialist i pedondonti (barnetannpleie)

En pedodontist skal gi tilbud til barn og ungdom som har behov for spesiell kompetanse. Dette innebærer:

 1. Preventive tiltak som blant annet:
  • Profylakse med mål om god tannhelse og riktig tannstilling
  • Ernæringsmessige råd
  • Fluorbehandling
  • Fissurforsegling
 2. Tidlig diagnostisering, utredning og behandling av problemer relatert til tannhelse hos pasienter med:
  • Tannutviklingsforstyrrelser
  • Syndromer
  • Kjeveortopedisk behov i tidlig barndom
 3. Behandling av barn med
  • Kompliserte tannskader (traumer)
  • Somatiske sykdommer
  • Psykiske lidelser
  • Funksjonshemninger
  • Angst/odontofobi

Fagområdet pedodonti omfatter alle aspekter knyttet til oral helse hos barn og ungdom. Pedodontisten har tett samarbeid med alle spesialister innen odontologi. Kompetansen har også stor betydning for det øvrige helsevesen, som f.eks. pediatri, barnepsykologi, helsesøster og farmakologi.

En annen oppgave er å være koordinator for vår tverrfaglige eksperttjeneste.

Pedodontisten er også en fast del av Statens Barnehus i Stavanger. (Tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep)

Første konsultasjon

Ved første besøk tas det opp helseskjema og gjøres en grundig undersøkelse av munnen. Sykehistorie og årsak til problemer belyses i timen og er viktig for å kunne stille diagnose og til å lage behandlingsplan. I denne sammenheng blir foresatte ofte bedt om en separat samtale med spesialisten. Barna venter i mellomtiden sammen med tannhelsesekretæren.

Hvis det er behov for premedisinering vil dette også være en del av samtalen.

Behandlingsplanlegging

Komplekse kasus henvises til pedodontisten allerede i ung alder. Disse kasusene planlegges i et tverrfaglig team av tannlegespesialister. Behandlingsplanen skal forhindrer senkomplikasjoner og samtidig sikre et forutsigbart resultat. Pedodontisten fungerer her både som kliniker og som koordinator. Barnespesialist arbeider tett sammen med kjeveortoped, oralkirurg, endodontist og protetiker.

Den aktive behandlingen starter sjelden omgående. Det riktige behandlingstidspunkt er avhengig av ulike faktorer som blant annet kjevevekst og tannfrembrudd.

Relatert informasjon

Første møte med tannklinikken
Barn og munnstell
Tannfrembrudd
Tannskader
Tannstillingsfeil
Tannregulering