Hospitering

Det er mulig for tannhelsepersonell å hospitere ved kompetansesenteret.

Hospitering skjer ved at hospitanten (allmenntannlege, tannpleiere eller tannhelsesekretærer) undervises om behandlingsprinsipper ved tilstedeværelse under spesialistbehandling. Både ansatte i offentlig og privat tannhelsetjeneste kan komme på hospitering. Noen ganger behandles pasienten av allmenntannlegen under veiledning av spesialisten, andre ganger er det spesialisten som behandler pasienten med deltagelse av allmenntannlegen. Det gis også mulighet for at hospitanten tar med egne pasienter som behandles under veiledning av spesialister.

Kompetansesenteret driver systematisk heving av teoretisk kunnskap og kliniske ferdigheter. Ved Kompetansesenteret tilbys klinisk trening hvor tannhelsepersonell behandler egne kasus under veiledning fra spesialist. Dette bidrar til kompetanseheving som tas tilbake til klinikken.