Kurs 2017

Det ble arrangert 8 kurs med varierende tema i 2017. Både tannhelsepersonell fra offentlig og privat tannhelsetjeneste samt annet helsepersonell deltok.

Januar
Tid: Tirsdag 24. januar 2017 kl. 12.00-15.00
Forelesere: Fysiker Gerald Torgersen, Odontologisk fakultet, UiO og kjeve- og ansiktsradiolog Gro Wilhelmsen Hustvedt, TkVest/Rogaland
Tema: Stråling, strålevern og strålingsdoser på tannklinikk
CBCT - hva er det? I hvilke tilfeller er det nyttig og når gir andre radiologiske undersøkelser bedre informasjon. Kasuistikk og henvisningskriterier vil bli belyst.

Februar
Tid: Torsdag 16. februar 2017 kl. 13.00-15.00
Foreleser: Spesialist i endodonti Elisabeth Samuelsen, TkV Rogaland
Tema: Kirurgisk revisjonsbehandling av rotfylte tenner
- Konvensjonell revisjon eller kirurgi?
- Prognose ved de ulike behandlinger. Hva skal til for å få et vellykket resultat?
- Teknikk- og materialvalg

Mars
Tid: Torsdag 23. mars kl. 13.00-16.00
Forelesere: Professor Anders Johansson og professor Morten Berge, spesialister i oral protetikk
Tema: Organisering av odontologisk søvnapnèklinikk
- Forutsetninger og muligheter: Behandling av søvnapnè/OSA med skinner: En tverrvitenskapelig oversikt.
- Diagnostikk av OSA og skinnebehandling: Kliniske/praktiske aspekter.
- Odontologisk klinikk for behandling av søvnapnèpasienter: Veien framover og samarbeidsprosjekter.

Mai
Tid: Torsdag 11. mai kl. 12.30-15.30
Foreleser: Tannlege Anthony Nordbø
Tema: Meningsfull hverdag. Et foredrag om motivasjon, trening, forsøke å tenke positivt og snu det negative til noe håndfast som man kan bruke til å se fremover. Fulltegnet.

August
Tid: Torsdag 24. august kl. 12.30-15.00
Foreleser: Psykologspesialist/stipendiat
Tema: Odontofobi.
- Årsaker og forståelse av odontofobi
- Relasjonsbygging
- Tilrettelegging i tannbehandlingssituasjonen
- Angstbehandling

September
Tid: Fredag 22. september kl. 11.00-13.30
Foreleser: Tannlege og spesialist i kjeveortopedi Axel Bergman
Tema: Kjeveortopedi hos voksne.

Oktober
Tid: Torsdag 26. oktober kl. 12.00-15.00
Foreleser: Åsa Mogren er logoped og jobber tett med tannlegene ved Mun-H-Center, Göteborg
Tema: Logopedens rolle i tannbehandlingsteamet ved behandling av orofaciale funksjonshemninger.

Desember
Tid: Torsdag 7. desember kl. 12.00-15.00
Foreleser: Hans Preus, professor i periodonti, UiO
Tema: Periodontitt er ikke hva det en gang var - og har antagelig heller aldri vært det. Tanker om tvil og tro - og vitenskapelig dokumenterte tiltak, diagnose og behandling av periodontal sykdom - hva gjelder? Antibiotika eller ikke? Stortinget vil ha oss til å redusere bruken av antibiotika med 30 % innen 2021. Skylle eller puss - hvilke skyllemidler virker og hvilke virker ikke. Hva skal vi anbefale våre pasienter?