Tannhelse og rus

Rusmisbrukeres tannhelse og særegenhet - hvor vellykket var tilbudt behandling?

Formålet med studien var å evaluere suksessraten på tjenesten Tannhelse Rogaland tilbød rusmisbrukere gjennom kompetanseteam rus i Sør-Rogaland, samt å beskrive gruppens tannhelse og særegenhet.

I dette prosjektet systematiseres syv års klinisk virksomhet (2006-2013), knyttet til rusmisbrukere i rehabilitering. Et tema som til nå er lite påaktet i Norge. Pasientenes journaler er kilden til informasjon og totalt 592 slike ble funnet å kunne inkluderes i studien. Signifikante resultater er påvist og suksess funnet å være nær 60 % med henblikk på  gjennomført kariesbehandling.

Rapporten er foreløpig ikke ferdigstilt.