Syrlige Syvert – et innovasjons- og forskningsprosjekt

Hva er syreskader på tennene og hvordan kan det forebygges?

Syrlige Syvert er en informasjonsfilm der animasjonsfiguren Syrlige Syvert, en tanngnom, har hovedrollen. Filmen er utviklet av TkVest/Rogaland. Målgruppen er barn og unge.

Tema i filmen er syreskade på tenner. De fleste vet hva karies (hull) er, men ikke hva syreskade/erosjoner på tenner er. I filmen ønsker man å formidle hva syreskade på tennene er, hva syreskader kommer av og hvordan man kan forebygge syreskader.

Filmen er i første omgang tenkt brukt i forbindelse med folkehelsearbeid rettet mot 12-14 åringer. Man inviterer målgruppen gruppevis til klinikken og underviser dem om tenner og tannhelse, der Syrlige Syvert-filmen vil være det nærmeste en kommer en standarisert undervisning.

Det planlegges å måle effekten av dette tiltaket.

Prosjektmedarbeider, tannlege Tone Elin Berge Veileder Thorbjôrg Jensdottir Animasjonsfiguren, Syrlige Syvert