Velkommen til TkRog sine nye nettsider

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRog) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre, opprettet og finansiert av Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har en forskningsavdeling, en spesialisttannklinikk i Stavanger og en spesialisttannklinikk i Haugesund.

Kurs 2021

En formiddag med forskningsavdelingen

Tid: Lurer du på hva forskningsavdelingen på Kompetansesenteret driver på med? Er du nysgjerrig på hvilke forskningsprosjekter som finnes i Tannhelse Rogaland?

Kurs 2021

Tid: På Tannhelse Rogaland sitt kompetansesenter i Stavanger arrangeres det jevnlig faglige kurs med varierende tema. Tannhelsepersonell fra både privat og offentlig tannhelsetjeneste samt andre med interesse inviteres til å delta. Kursene gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem for tannleger.

Se alle

Publikasjoner

Se alle

Aktuelt

Se alle