Oral kirurgi

Visdomstann - autotransplantasjon - cyste - traume - fraktur - tumor - rekonstruksjon - implantat

Hva gjør en oral kirurg?
Spesialiteten i oral kirurgi og oral medisin har bred medisinsk og kirurgisk skolering med spesiell vekt på munnhule og kjever. I tillegg befatter oral kirurgi seg med støttefag innen øre-nese-hals-kirurgi, plastikkirurgi, generell kirurgi/medisin og anestesi.

Spesialister i oral kirurgi utfører alle typer av kirurgiske behandlinger i munnen. Eksempler på behandlinger som oralkirurger utfører kan være:

  • Implantatbehandling
  • Beintransplantasjon og kjeve rekonstruksjon
  • Fjerning av visdomstenner
  • Rotamputasjoner og cysteoperasjoner
  • Vanskelige kirurgiske behandlinger
  • Vanskelig kirurgisk diagnostikk
  • Biopsier
  • Diagnostisering av slimhinnelidelser eller svulster krever

Første konsultasjon
Under første konsultasjon gjør kirurgen preoperative vurderinger. Det stilles diagnose på tilstanden. Pasienten får informasjon om videre behandlingsforløp (behandlingsalternativer, prognose og mulige komplikasjoner).

Under operasjonen
Det legges vekt på god informasjonsflyt og smertefrihet under operasjonen. Det gis bedøvelse før operasjonen for å kunne bevare smertefrihet under arbeid. Bedøvelsen gis på et separat rom i rolige omgivelser. Operasjonen foregår under sterile forhold. Pasienten ligger på et operasjonsbord til dels dekket med steril duk. Under hele operasjonen har pasienten god mulighet til å kommunisere med helsepersonell. Etter avsluttet behandling fjernes duk og pasienten blir ofte sittende. Tannhelsesekretæren følger nøye med at pasienten har det bra og kan gi smertestillende ved behov. I tillegg får pasienten postoperativ informasjon.

Etter avsluttet behandling
Alle oralkirurgiske inngrep gir en forandring på vev som kroppen må reparere. For å ha minst mulig smerter, kan det være lurt å være forberedt på dette. Det er viktig at operasjonssåret ikke forstyrres i tilhelingen, slik at komplikasjoner unngås.

Relatert informasjon

Informasjon før kirurgisk behandling
Informasjon etter kirurgisk behandling
Visdomstenner
Kjeveleddsproblemer
Herpes/munnsår
After