Eksperttjeneste

En tverrfaglig vurdering og behandlingsplanlegging av avanserte kasus.

Organisering

Gruppen koordineres av spesialist i pedondonti og består av

 • spesialist i pedodonti (barnetannpleie)
 • spesialist i oral protetikk
 • spesialist i kjeveortopedi
 • spesialist i oral kirurgi og oral medisin
 • spesialist i endodonti
 • spesialist i oral radiologi

Mål

Hovedoppgaven til gruppen er å hjelpe både offentlig og privat tannhelsetjeneste i Rogaland fylke og nabofylker i behandlingsplanlegging, veiledning i behandlingen samt behandlingen. Målet er bedre og mer tverrfaglig behandling av pasienter.

Målgruppe/pasienter

Aktuelle kasus for gruppen er blant annet:

 • pasienter med tannutviklingsforstyrrelser (f.eks. multiple agenesier)
 • pasienter med kompliserte og omfattende tanntraumer
 • pasienter med spesielle behov
 • pasienter med store bittavvik
 • pasienter med alvorlige kjeveleddsproblemer
 • pasienter med behov for totalrehabilitering
 • pasienter med patologisk tannslitasje

Hvordan kan pasienten min få hjelp av ekspertjenesten?

Både private og offentlige tannleger kan henvise pasientene sine til eksperttjenesten. For at pasienten ikke skal bli utsatt for mer enn nødvendig strålebelastning, kan det være bra at aktuelle røntgenbilder legges ved i henvisningen. Henvisningen blir vurdert av overtannlegen (som også er spesialist i oral protetikk). Den mest aktuelle spesialisten utfører en omfattende klinisk og røntgenologisk undersøkelse av pasienten. Kliniske fotos, studiemodeller, tannbilder og OPG er standard og kan bli supplementært med nyere digital teknologi som f.eks. CBCT. Hvis det ansees behov for omfattende tverrfaglig behandlingsplanlegging blir pasienten satt opp til eksperttjenesten. Henvisende tannlege og pasient får tilbake en epikrise.

Henvisende tannlege/spesialist får tilbake en epikrise som inneholder bl.a. behandlingsplan med mulige behandlingsalternativer.

Kontaktpersoner

Spesialist i pedodonti (barnetannpleie) Andrzej A. Pawlowski