Ulikhetene i munnhelse øker, kunnskapen mangler

Kronikk i Stavanger Aftenblad av forskningsleder Vibeke Hervik Bull om munnhelse og økt ulikhet.

11. januar 2021