TkRog tildeles forskningsmidler

TkRog fikk i desember 2017 500.000 kr. til gjennomføring av pilotprosjektet Oral helse for innsatte i fengsel fra regionale forskningsfond- Vestland (RFF-VEST)

29. juni 2020