TkRog-prosjekt omtales i Tidene

TkRog og en rekke samarbeidspartnere arbeider for utvikling av et tannimplantatregister. Prosjektet er nå omtale i Tannlege tidene

19. mai 2023