TkRog og Geronett mottar 825.000 kr. fra Forskningsrådet

De seks odontologiske kompetansesentrene er tildelt 825.000 kr i nettverksstøtte fra forskningsrådets HELSEVEL-program til prosjektet GERONETT.

02. juli 2020

GERONETT er et samarbeid mellom de seks regionale odontologiske kompetansesentrene i Norge for å utvikle et fagnettverk på gerodontologi (eldretannpleie). Kompetansesenteret i Rogaland er prosjektleder for nettverket.

Se tildelingssak hos Forskningsrådet.

Lenke til tildelingen