TkRog arrangerer webinar om syreskader

Forskere ved TkRog har gjennomført en spørreundersøkelse på ungdom i Rogaland om deres inntak av brus og energidrikker og deres kunnskap om syreskader. Resultatene er publisert internasjonalt og presenteres 24. juni på webinar

29. juni 2020

Hva kunnskap har ungdom om syreskader på tennene og hvor mye brus og juice drikker de?

Forskningsavdelingen presenterer resultatene fra en undersøkelse gjort på ungdommer i videregående skole i Rogaland.

I dette webinaret presenterer forskningsavdelingen sine resultater fra en studie om inntak av syreholdig drikke og kunnskap om syreskader blant ungdommer i videregående skole. Av de 850 som deltok i studien sa 26% at de drikker syreholdig drikke daglig. Studien viste også at en alarmerende høy andel av ungdommene manglet grunnleggende kunnskaper om hva syreskader er og at denne mangelen på kunnskap var forbundet med et hyppigere inntak av syreholdig drikke. Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med tannpleierne i Tannhelse Rogaland, og resultatene er publisert i siste nummer av Acta Odontologica Scandinavica.

Påmelding her