TkRog arrangerer nasjonalt forskningsseminar

27-28. september 2018 arrangerer de regionale odontologiske kompetansesentrene et felles forskningsseminar.

29. juni 2020