Prosjektet SmartJournal tildeles 500.000 kr.

TkRog fikk i september 2018 500.000 kr. til gjennomføring av prosjektet SmartJournal for oral helse i sykehjem fra regionale forskningsfond- Vestland (RFF-VEST)

29. juni 2020