Oral helse for innsatte i fengsel - Tannstikka

Kathrine Bergum presenterte forskningsprosjektet på Tannpleierkonferansen 2022, og er omtalt i Tannstikka 03/2022

03. oktober 2023