Hvordan skal fremtidens tannhelsetjeneste se ut?

Vi skal på Arendalsuka. De fem kompetansesentrene inviterer til to arrangementer for å sette fremtidens tannhelse på dagsorden.

05. juli 2024

Hvordan skal fremtidens tannhelsetjeneste se ut? Hvordan kan vi sikre god tannhelse i befolkningen? Hvordan kan vi oppnå bedre sammenheng i helsetjenesten, og hvordan kan digitalisering hjelpe oss med dette?

Siden Arendalsuka har blitt en nasjonal arena der aktører innen politikk, samfunn og næringsliv samles for debatt og utvikling av politikk, er det naturlig at kompetansesentrene deltar og bidrar med å sette dagsorden.

Sammen med de fire andre kompetansesentrene inviterer Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland til to arrangementer.


God tannhelse i befolkningen – hvordan sikrer vi det for fremtiden?

Det første arrangementet God tannhelse i befolkningen – hvordan sikrer vi det for fremtiden? finner sted tirsdag 13. august kl. 14:15 på Clarion Hotel Tyholmen.


Arrangementet starter med tre korte innlegg om

 • Tilgjengelighet av tannhelsetjenester v/ Ellen Berggren, forskningsleder TkVestland og medlem i Tannhelseutvalget
 • Prioriteringer av tannhelsetjenester v/ Gunnar Bovim, styreleder Norges forskningsråd (NFR) og ledet Helsepersonellkommisjonen
 • Bærekraftige tannhelsetjenester v/Pål Barkvoll, professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og tidligere president i Association for Dental Education in Europe (ADEE)

Etter innleggene vil det være debatt med:

 • Marian Hussein (SV), stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen
 • Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening
 • Gunnar Bovim, styreleder Norges forskningsråd (NFR)
 • Pål Barkvoll, professor Universitetet i Oslo (UiO)

Til høsten vil Tannhelseutvalget legge frem sin utredning om fremtidens tannhelsetjeneste. Her vil man blant annet se til resten av helsetjenesten. I denne debatten ønsker vi å belyse fremtidens utfordringer og muligheter med tanke på tilgjengelighet, bærekraft og prioriteringer. Debatten ledes av Hilde Vogt Toven, direktør, TkØ.


Ingen pasient uten munn – digitalisering for smartere samhandling

To dager senere er det tid for det andre arrangementet Ingen pasient uten munn – digitalisering for smartere samhandling og mer sammenheng i helsetjenesten. Det foregår på Kulturkammeret, torsdag 15. august kl. 14:00.

Arrangementet starter med to korte innlegg om

 • Tannhelsetjenestens perspektiv v/ Bjørnar Hafell, leder for tannhelsetjenesten i Trøndelag
 • Helsetjenestens perspektiv v/ Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

Etter innleggene vil det være debatt med:

 • Kamzy Gunaratnam (A), stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen
 • Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening
 • Merete Lyngstad, spesialrådgiver Norsk Sykepleierforbund
 • Bjørnar Hafell, fylkestannlege Trøndelag fylkeskommune
 • Ivar Halvorsen, fastlege/kommuneoverlege, leder Legeforeningen IT-valg, medlem av Nasjonalt E-helseråd
 • Henrik Auråen, lege, Kernel AS

Ofte blir tannhelsetjenesten ansett som en  tjeneste helt på siden av øvrig helsetjeneste. Dette gjenspeiles også i den digitale samhandlingen. Tannhelsetjenesten har i dag digitale løsninger som i svært liten grad samhandler med eller er utviklet med øvrig helsetjeneste. Vi vet at oral helse har betydning for og er en viktig del av helsetjenesten. Ikke minst gjelder det i forhold til pasienter i utsatte livsfaser og sårbare pasienter. Gode helhetlige helsetjenester til det beste for pasienter/befolkning krever samhandling i helsetjenesten- men hvordan skal vi få det til? Tannhelsetjenesten ligger langt bak øvrig helsetjeneste i digitale løsninger. Hvordan løfte tannhelsetjenesten ut av den digitale steinalderen for smartere og bedre sammenheng i helsetjenesten? Dette blir tema i debatten, ledet av Hilde Vogt Toven.


Velkommen!