Geronett omtales i NOU

Geronett, forsknings- og innovasjonsnettverket som er ledet av TkRog, omtales i NOU 2018: 16 Det viktigste først, Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.

29. juni 2020