Forskning.no: Tilvenning til tannundersøkelse

Forskningsprosjekt har hjulpet barn med autismespekterforstyrrelser til å gjennomføre tannlegebesøk

31. juli 2023