Forskning.no: Innsette ynskjer enkel og tydeleg informasjon

I tolv intervju har innsette forklart kvifor dei ikkje nyttar seg meir av tannhelsetenesta og helsevesenet.

01. mars 2024