Fagseminar - Oral helse for innsatte i fengsel

8. mai 2019 holder TkRog fagseminar om oral helse for innsatte i fengsel.

29. juni 2020

TkRog har gjennomført en pilotstudie om oral helse i fengsel, hvor vi har gjennomført en intervensjon for å motivere innsatte til å ivareta sin orale helse. Seminaret markerer slutten på pilotprosjektet, som har fått 500.000 kr. i støtte fra Regionale forskningsfond - Vestlandet (RFF-VEST).

Se programmet her.