Forskningsavdelingen søker nye medarbeidere

12. februar 2021

Forskningsavdelingen er i vekst, og vi har nå tre stillinger ledige på våre spennende prosjekter:

Stilling som stipendiat/postdoktor knyttet til prosjekt om oral helse hos innsatte i fengsel.

TkRog har gjennomført en pilotstudie på orale helse for innsatte i fengsel. I pilotstudien testet vi en intervensjon som skulle hjelpe de innsatte å ta bedre vare på egen tannhelse. Resultatene fra pilotstudien var svært positive, og vi er nå i gang med et større prosjekt for å kartlegge oral helse og teste intervensjonen i større skala. Personen som ansettes vil delta i videre utvikling og gjennomføring av prosjektet som del av et tverrfaglig team av forskere hos TkRog. Aktuelle kandidater vil få tilsendt mer informasjon om prosjektet som forberedelse til intervju. Stillingen er et 100% engasjement i 2-3 år.

Les mer om prosjektet her.

Stilling som stipendiat/postdoktor knyttet til prosjekt om oral helse hos eldre.

Forskere ved TkRog har utviklet appen SmartJournal som skal gjøre det enklere for pleiepersonell å ivareta munnhelse hos pleietrengende eldre. Appen skal testes i ulike studier. Innledende testing er nylig igangsatt på sykehjem i Stavanger-regionen. Personen som ansettes skal delta i videre utvikling og gjennomføring av studier i dette prosjektet. Vedkommende vil inngå i et tverrfaglig team av forskere hos TkRog. Aktuelle kandidater vil få tilsendt mer informasjon om prosjektet som forberedelse til intervju.

Les mer om prosjektet her.

Stilling som forsker i odontologi.

Kompetansesenteret i Rogaland søker nå etter en engasjert forsker i 100% fast stilling med odontologisk bakgrunn. Som forsker vil du initiere egne forskningsprosjekter og også jobbe tett med spesialisttannklinikken på kompetansesenteret. Kompetansesenteret er del av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland, og det er også naturlig å opprette nært samarbeid med praksisfeltet, og mulighet for tilgang på svært spennende data.

I tillegg søkes det også etter ny leder på kompetansesenteret.

Ta gjerne kontakt med forskningsleder Vibeke Hervik Bull (telefon 980 52 315) om du har spørsmål om stillingene.