Tannhelsepersonellets rolle for å oppdage barn utsatt for mishandling eller omsorgssvikt

Linda Næss, Den norske tannlegeforenings Tidende (2014)

19. mai 2023