Forskningsnettverket Geronett omtales i Tannlege tidende.

Geronett, forsknings og innovasjonsnettverket som TkRog leder og som har en rekke nasjonale samarbeidspartnere, omtales i Tannlege tidene

29. juni 2020