Tilpasset tilvenning til tannundersøkelse for barn med autismespekterdiagnoser (ASD)

Prosjektet ønsker å utvikle en protokoll for tilvenning til tannundersøkelse rettet mot barn med autismespekterdiagnoser.

Om prosjektet

Flere studier både blant barn og voksne med autismespekterforstyrrelser (ASF) viser at mange synes det er utfordrende å gå til tannlegen og få tannundersøkelse og -behandling. Foreldre og tannhelsepersonell rapporterer om mangel på samarbeid mellom pasient og tannbehandler, og vanskeligheter med å få utført fullstendig undersøkelse. Barn med ASF har også ofte angstdiagnoser (f.eks. tannbehandlingsangst) i tillegg og kan også være hypersensitive overfor ytre miljøfaktorer som lys, lyd, smak etc. noe som gjør tannlegebesøket enda vanskeligere og kan resultere i utagerende og unnvikende adferd. Jevnlig tannundersøkelse er viktig for å kunne oppdage og behandle skadelige forhold i munnen og god oral helse er viktig for opprettholdelse av god generell helse og livskvalitet. Alle barn og unge (3-18/20 år) får i dag tilsyn av den offentlige tannhelsetjenesten ved lokale klinikker. Informasjon og kompetanse om den tilretteleggingen som barn med ASF ofte har behov for kan derfor være varierende.

Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog) ønsker vi å utvikle en protokoll for persontilpasset tilvenning til tannundersøkelse rettet mot barn med ASF. Vi vil benytte oss av teknikkene «tell-show-do» (fortelle hvorfor og hva man skal gjøre - vise hvordan man gjør det - utføre handling) og gradvis eksponeringsterapi. I tillegg vil vi utvikle visuelle virkemidler som sosiale historier og bildestøtte som kan brukes før og under tannundersøkelsen.

Målet med prosjektet er å gi barna en bedre opplevelse av tannlegebesøket og undersøkelsen, bedre samarbeid (kooperasjon) mellom barnet og tannhelsepersonell og utvikle verktøy til bruk ved lokale tannklinikker i den offentlige tannhelsetjenesten.


Prosjektleder: Lene Myhren (ph.d, forskningskoordinator/forsker, TkRog)

Prosjekteier: TkRog

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRog/THR: Andrzej Adam Pawlowski (pedodontist, TkRog), Anke Schwob (tannlege, THR), Vibeke Hervik Bull (ph.d., forskningsleder, TkRog)

Samarbeidspartnere: Eiganes skole