SmartJournal for oral helse i sykehjem

Kompetansesenteret, har i samarbeid med Tannhelse Rogaland og praksisfeltet utviklet et digitalt verktøy som skal bidra til å bedre den orale helsen på sykehjem. Målet med forskningsprosjektet er å undersøke effekten verktøyet har på den orale helsen til pasienter i sykehjem.

Om prosjektet

Forskning viser at mer enn 40% av beboere i norske sykehjem har uakseptabel oral hygiene. Men på tross av at oral helse er viktig både for livskvalitet, ernæring og generell helse, har dette problemet fått lite oppmerksomhet. I en doktorgradsavhandling fra 2013 kommer det frem at oral helse var det mest neglisjerte området i norske sykehjem (Malmedal 2013). Samtidig vet vi at flere og flere eldre beholder sine egne tenner, ofte kombinert med kostbare tannerstatningsløsninger som tannimplantater, broer og kroner. Dette er løsninger som krever nøye renhold og oppfølging. I

TkRog og Tannhelse Rogaland har i samarbeid med regionale innovasjons- og forskningsmiljøer utviklet et enkelt og effektivt digitalt verktøy, som skal hjelpe pleiepersonell med å dokumentere munnstell på sykehjemspasienter. I tillegg skal verktøyet inneholde spesifikke prosedyrer om daglig munnstell og strategier for å håndtere beboere som motsetter seg munnstell.

Målet med forskningsprosjektet er å undersøke effekten verktøyet har på den orale helsen til pasienter i sykehjem.


I samarbeid med USHT og UiS v/NettOp har forskningsavdelingen ved TKRog utviklet en informativ film som skal bidra til å øke kunnskap om oral helse hos sykehjemspasienter.

Filmen henvender seg til sykepleiere og helsefagarbeidere, og vektlegger forskningsbaserte tiltak som kan brukes når man utfører munnstell på pasienter med demens.


Prosjektleder: Elisabeth Lind Melbye (ph.d., seniorforsker, TkRog)

Prosjekteier: TkRog

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRog/THR: Ann Kristin Bolstad Berge (tannlege, forskningsmedarbeider), Linda Næss (jurist), Vibeke Hervik Bull (ph.d., forskningsleder)

Samarbeidspartnere: Insitutt for klinisk ondontologi (UiB), Helsefaktultetet (UiS), SESAM - senter for eldremedisin, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland (USHT), Norwegian smart care cluster (NSCC)

Finansieringskilde: RFF-VEST