Tannbehandlingsangst og livskvalitet

Dette prosjektet undersøker hva som påvirker TOO-pasientenes orale helserelaterte livskvalitet. I tillegg undersøkes det mulige forskjeller mellom dem med tannbehandlingsangst som har har vært utsatt for overgrep og dem som ikke har det.

Om prosjektet:

TOO-tjenesten tilbyr angstreduserende og tilrettelagt behandling til personer som har vært utsatt for tortur eller overgrep, og for dem med odontofobi (tannbehandlingsangst). Det finnes i dag lite kunnskap om denne heterogene pasientgruppen, deres livskvalitet og orale helse. Det er heller ikke klart om det er vesentlige forskjeller mellom de inkluderte gruppene.

Ved hjelp av en spørreundersøkelse undersøker vi i dette prosjektet hva som påvirker TOO-pasientenes orale helserelaterte livskvalitet, samt mulige ulikheter mellom de som har odontofobi og har vært utsatt for overgrep, og de som kun har odontofobi. Ved å analysere panoramarøntgen undersøker vi oral status hos TOO-pasienter med smerteproblematikk som har mottatt akutt tannbehandling hos tannlegespesialist og narkosetannlege ved Tannhelsetjenestens Kompetansesenter i Rogaland. Både de som fikk behandlingen i narkose og de som fikk behandlingen i våken tilstand er inkludert i studien.

Innsamling av panoramarøntgen er fullført, og analysering begynner i løpet av få uker. En artikkel om livskvalitet blant TOO-pasienter er publisert i European Journal of Oral Sciences, og en artikkel om ulikheter mellom pasienter med og uten overgrepshistorikk er nå i en fagfelleprosess i samme tidsskrift. Prosjektet er finansiert av TkRogaland.

Les den publiserte artikkelen her.


Prosjektleder:

Prosjekteier: TkRogaland

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRogaland: Vilde Aardal (stipendiat, TOO-behandler)

Samarbeidspartnere: Institutt for Klinisk Odontologi - UiO