Kjeve- og ansiktsradiologi

Røntgen - CBCT - MR - OPG

Hva gjør en kjeve- og ansiktsradiolog?

Kjeve- og ansiktsradiologer har kompetanse i bildediagnostikk av tenner, kjever og tilgrensende deler av ansiktet. Utredningen starter vanligvis med et tann-røntgenbilder eller et oversiktsbilde (OPG), men blir ofte supplert med mer avanserte metoder som for eksempel:

 • OPG (OrthoPantomoGramm) som gjengir beinvev

 • CT (ComputerTomografi) eller CBCT (CT for ansikts- og hoderegio) som gjengir beinvev

 • MR (Magnetisk Resonans) som gjengir beinvev og bløtvev

Hvem kan henvise pasienter?

Tannleger og legespesialister kan ha stor nytte av å kunne henvise og samarbeide med en kjeve- og ansiktsradiolog i sin pasientbehandling.

Undersøkelse av en radiolog må være begrunnet og derfor må henvisningen fremlegges. Det er ikke mulig for pasientene selv å bestille time. I henvisningen må det foreligge diagnose (ICD-10 kode) og beskrivelse av hva som skal undersøkes. Dette for å kunne å kunne gi et best mulig svar.

Eksempel på henvisningsindikasjoner er pasienter som har, eller skal vurdere for:

 • Tann- og kjeveskader
 • Aggressive kjeveinfeksjoner
 • Ekspansive kjeveprosesser
 • Spyttkjertel-obstruksjonsproblemer
 • Kjeve- og ansiktssmerter knyttet til kjevefunksjonsproblemer
 • Kjeveutviklingsforstyrrelser
 • Orale implantater
 • Odontogent versus rhinogent betinget sinusitt

Oppgaver for kjeve- og ansiktsradiolog på Kompetansesenter, Tannhelse Rogaland

 • Foretar radiologiske undersøkelser etter henvisning fra tannleger og leger
 • Samarbeider med medisinsk radiolog om avanserte undersøkelser og diagnostikk av kjeve og ansikt
 • Er ansvarlig for kvalitetssikring, kursing og veiledning i bruk av odontologisk røntgenutstyr
 • Er konsulent på programvare som kan gi forbedret diagnostikk
 • Er konsulent i HELFO-relaterte saker, innsendte bilder, og ressursperson hva angår teleradiologisk kommunikasjon og bildelagring

Relatert informasjon

Strålevern