Tannhelsepersonellets rolle for å oppdage barn utsatt for mishandling eller omsorgssvikt

Næss L, Bjørknes R, Brattabø IV, Den norske tannlegeforenings Tidende (2014)

22. februar 2024