Data fra Helfo og Norsk pasientskadeerstatning gir liten informasjon om kvalitet og omfang av behandling med tannimplantater i Norge

Inken Reichhelm, Vibeke Hervik Bull, Den norske tannlegeforenings Tidende (2019)

26. april 2023