Data fra Helfo og Norsk pasientskadeerstatning gir liten informasjon om kvalitet og omfang av behandling med tannimplantater i Norge

Lie SA, Lygre GB, Reichhelm I, Eggum E, Bull VH, Gjengedal H, Den norske tannlegeforenings Tidende (2019)

22. februar 2024