Geronett

Geronett er et tverrfaglig nettverk bestående av forskere fra tannhelsetjenesten, fra helse og omsorgstjenesten,fra utdanningsinstitusjoner og fra sykehus.

Nettverket ønsker å engasjere og skape mer forskningsaktivitet på munnhelsen til de eldre.

Målet er at dette nettverket skal engasjere og legge til rette for mer tverrfaglige prosjekter, både innen forskning, utdanning og i praksisfeltet.

Geronett ble etablert av de fem odontologiske kompetansesentrene i 2018, med støtte fra Forskningsrådet.

Geronett sin hjemmeside.