Treatment outcome and serum biomarker profiling in smokers and non-smokers following periodontal therapy

Periodontitt er en betennelse i vevet rundt tennene, inkludert tannkjøtt og benet som støtter tennene. Det oppstår vanligvis som følge av opphoping av plakk og tannstein, og ubehandlet kan det føre til tannløshet. Røyking svekker kroppens immunrespons, reduserer blodsirkulasjonen i tannkjøttet, og reduserer evnen til å kjempe mot infeksjoner. Dette gjøre at røyker har en høyre risiko for å utvikle og opprettholde periodontitt.

Om prosjektet:

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om samspillet mellom systemisk inflammasjon og kliniske parametere hos røykere og ikke-røykere under behandling for periodontitt.

Datamaterialet til prosjektet tar utgangspunkt i et doktorgradprosjekt fra 2017 hvor 30 røykere og 30 ikke-røykere fikk aktiv periodontal behandling og ett år periodontal støttebehandling. Kliniske målinger, serumprøver og blodprøver ble tatt før behandling, etter aktiv behandling og etter ett års støttebehandling.

Serumprøvene har blitt undersøkt for biomarkører med hjelp av Bio-Plex Human ProTM Assay. mRNA har blitt isolert fra blodprøvene og det er blitt laget et DNA-bibliotek. DNA-biblioteket gir informasjon om genekspresjon, som kan gi økt forståelse for hvilke biologiske prosesser som er forskjellige for røykere og ikke-røykere under behandling for periodontitt.

Det jobbes nå med analyse og formidling av datagrunnlaget.


Prosjektleder: Dagmar Fosså Bunæs (tannlege, ph.d., spesialist i periodonti, UiB)

Prosjekteier: Universitetet i Bergen (UiB)

Prosjektdeltakere fra TkRogaland: Lorenz Volker Knie (tannlege, stipendiat, spesialist i periodonti), Lene Elisabeth Myhren (forsker, ph.d.)

Øvrige prosjektdeltakere: Knut Norvald Leknes (tannlege, ph.d., spesialist i periodonti, UiB), Ying Xue (tannlege, ph.d., UiT)

Samarbeidspartnere: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRogaland), UiT Norges arktiske universitet