Hvordan går det med tannimplantatene?

Erstatning av manglende tenner med tannimplantater er en vanlig behandlingsform, og flere tusen nordmenn gjennomgår årlig tannimplantatbehandling for å erstatte manglende tenner.

Om prosjektet:

Formålet med prosjektet er å undersøke fornøydhet og komplikasjoner etter slik behandling i Norge.

Datamaterialet til prosjektet tar utgangspunkt i pasienter som har mottatt helserefusjon. Pasienter, som i 2014 fikk HELFO-stønad for tannimplantatbehandling, ble tilsendt ett spørreskjema for å kartlegge erfaringer og fornøydhet, komplikasjoner og oral helse-relatert livskvalitet etter tannimplantatbehandlingen.

Nærmere 50% av pasientene som ble kontaktet har besvart spørreskjemaet. En del av respondentene er også blitt undersøkt klinisk.

Det jobbes med analyse og formidling av datagrunnlaget som er samlet inn.


Prosjektleder: Anders Verket (tannlege, ph.d., spesialist i periodonti, UiO)

Prosjekteier: Universitetet i Oslo

Prosjektdeltakere fra TkRogaland: Erik Klepsland Mauland (tannlege, stipendiat, spesialist i periodonti), Elisabeth Lind Melbye (forsker, ph.d.), Vibeke Hervik Bull (forskningsleder, ph.d.)

Samarbeidspartnere: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRogaland), Universitetet i Bergen, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge og Kompetansesenteret Tannhelse Midt