Rotresorpsjoner i kjeveortopedi

Rotresorpsjoner forekommer hyppig hos pasienter som gjennomgår kjeveortopedisk behandling.

Heldigvis har dette kun veldig sjelden en klinisk betydning, men der er flere systemiske faktorer (som blant annet sykdommer og medisiner) som har blitt vist å ha en økende eller beskyttende effekt på forekomsten av dette fenomen.

Dette prosjekt har kartlagt den vitenskapelige viten som finnes om dette område gjennom en systematisk gjennomlesning av den tilgengelige litteratur som finnes pr. i dag.

Prosjektet ble gjennomført av dåværende spesialistkandidat i kjeveortopedi ved Universitet i Bergen, Linn Haugland, og har vært et samarbeid mellom Universitet i Oslo og TkVest/Rogaland.

Kjeveortoped Linn Haugland

Les artikkelen her.