Register for tannimplantater

Lar registrering av implantater seg gjøre, og kan dette brukes til kvalitetssikring av implantater?

Det primære formålet med dette prosjektet var å starte en pilot for å se om registrering av implantat lar seg gjennomføre, om dataene som registreres er representative og kan benyttes til statistiske analyser for kvalitetssikring av implantatene.

Studien skullel drive en prospektiv registrering av innsetting av implantat og fjerning/skifte/endring av implantat ved hjelp av registreringsskjema fylt ut protetikker.

Innsamlete data kan avdekke uegnete produkter og uegnete behandlingsprosedyrer, i tillegg til andre prognostiske faktorer som avgjør varighet for implantatene. For å kunne gi adekvat informasjon, er det nødvendig med et stort datamateriale.

Arbeidsgruppen var bredt sammensatt. Gruppen hadde kompetanse fra blant annet Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer og Uni Research Helse som har lang erfaring med kontakt med tannleger og systematisk registrering av bivirkninger fra dentale materialer.

Kompetansesenteret i Stavanger var invitert til å delta i studien som startet opp i 2017.

Inken Reichhelm

Tannlege og spesialist i oral protetikk Inken Reichhelm deltar i prosjektet i en 20 % stilling.

Prosjektet ble først omtalt i Tannlegetidende i 2018

Prosjektets resultater finner du som artikkel her

I tillegg har prosjektet resultert i denne rapporten


Prosjektleder: Gunvor Lygre (forsker, Bivirkningsgruppen/NORCE)

Prosjektgruppen: Harald Gjengedal, Stein Atle Lie, Jo Dugstad Wake, Inken Reichhelm, Trine Lise Lundekvam Berge

Prosjekteier: TkRog

Samarbeidspartnere: Bivirkningsgruppen/NORCE, Institutt for klinisk odontologi-UiB, ORIS dental, OK klinikken, Helfo og NIOM