Odontofobipasienter med traumer

Behandling av odontofobi for pasienter med traumebakgrunn – en klinisk oversikt.

Odontofobi er en relativt vanlig psykisk lidelse, og kjennetegnes av sterk angst og unngåelse knyttet til tannbehandlingssituasjoner.

Personer som har opplevd traumer og overgrep er ekstra utsatt for å utvikle odontofobi. Selv om det finnes gode behandlingstilnærminger for odontofobi, viser denne litteraturstudien at det foreligger svært lite kunnskap om hvorvidt disse etablerte behandlingstilnærmingene også er virkningsfull for pasienter med samtidig odontofobi og traumer.

Litteraturstudien viser at forskning på behandling av pasienter med både odontofobi og traumebakgrunn er svært mangelfull. Den forskningen som foreligger på denne pasientgruppen, er ofte gjort på pasienter med tannbehandlingsrelaterte traumer, og ikke andre type traumer som fysiske traumer eller seksuelle traumer. I tillegg holder disse studiene som er gjort svært lav metodisk kvalitet, og gir dermed ikke nok kunnskap til at de kan benyttes i arbeidet med å lage retningslinjer for klinisk praksis og behandling av denne pasientgruppen.

Artikkelen er nå publiset i Den norske tannlegeforenings Tidende.

Psykolog Aleksander Erga fra TOO-teamene i Tannhelse Rogaland er en av initiativtakerne til studien.

Psykolog Aleksander Erga